Rekrutacja - Erasmus   Faculty Law and Administration  Adam Mickiewicz University in Poznań